Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je Srni da će u aprilu na međunarodnoj konferenciji u Ženevi obavijestiti svjetsku javnost da institucije Hrvatske ponovo krše međunarodne obaveze i ne informišu o aktivnostima u vezi sa odlaganjem nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori koje direktno ugrožavaju zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Golić je rekla da institucije Hrvatske tvrde da je među njihovim planiranim aktivnostima i notifikacija prema BiH, za šta je rok bio do 5. februara.

“Odgovorno tvrdim, kao kontakt institucija za sprovođenje ESPOO konvencije, koja reguliše pitanja prekograničnog uticaja, da nas niko iz Hrvatske nije zvanično obavijestio o aktivnostima koje su uveliko u toku”,rekla je Golić, reagujući na aktivnosti Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske u vezi sa raspravom o Strateškoj studiji uticaja na okolinu i Nacrtom prijedloga nacionalnog programa sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, koje se odnose na izgradnju odlagališta na Trgovskoj Gori, u neposrednoj blizini opštine Bosanski Novi, odnosno granice sa BiH.

Ona je naglasila da nisu tačni navodi Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske da su kada je “riječ o susjednoj RS i BiH, obavljeni neformalni razgovori”, ističući da će se tražiti da se vidi sa kim su to makar i neformalno razgovarali.

“Sa mnom i Ministarstvom nisu, a ponavljam – referentni organ za cijelu BiH je upravo ministarstvo na čijem sam ja čelu”, navela je Golić.

Ona je navela da su tragični navodi u Strateškoj studiji, u dijelu koji se odnosi na prekogranični uticaj, kojima se ističe “da nema zvaničnih podataka o broju stanovnika u opštini Bosanski Novi, ali i da je demografska situacija izuzetno loša jer je prisutan trend starenja stanovništva i negativan prirodni priraštaj”.

Golić je upitala da li to znači da susjedna država svjesno ugrožava život i zdravlje građana Republike Srpske i Federacije BiH, jer odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori ugrožava ne samo stanovništvo Bosanskog Novog, već i Kostajnice, Velike Kladuše, Bužima i drugih u slivu rijeke Une, a da se pri tome u toj Studiji daju paušalne procjene i netačna demografska slika ugroženog područja.

“Zbog svega danas smo uputili pismo, sa oznakom hitno, Predsjedništvu BiH, ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirku Šaroviću, ministru vanjskih poslova BiH Igoru Crnatku i direktoru Regulatorne agencije za radiacionu i nuklearnu sigurnost BiH Emiru Dizdareviću, sa zahtjevom da preduzmu sve aktivnosti da bi se BiH blagovremeno uključila u postupke i iskazala primjedbe u vezi sa realizacijom ovog projekta”, rekla je Golić.

Ona je podsjetila da su prošle godine opštine u slivu rijeke Une u RS-u i FBiH potpisale zajedničku izjavu o protivljenju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj Gori u opštini Dvor u Hrvatskoj, kao i da je Narodna skupština RS krajem prošle godine usvojila Rezoluciju protiv gradnje odlagališta u Dvoru, te da je nedavno Deklaraciju o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Golić je dodala da je istu deklaraciju usvojila i Skupština Unsko-sanskog kantona.

Ona je podsjetila da su Rezolucijom Narodne skupštine predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH dodatno zaduženi da preduzmu sve aktivnosti na zaštiti života i zdravlja ljudi i životne sredine na tom području.

Golić je rekla da hrvatske institucije ovo rade na način koji je potpuno neprimjeren za članicu EU, kao i da je sramotno da se o tim aktivnostima saznaje iz sredstava informisanja.

“Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će, čak i ako ne dobijemo zvanični poziv od Hrvatske, uzeti aktivno učešće i u javnim raspravama koje su najavljene za 3. i 4. mart u Dvoru, a pozvaćemo i sve načelnike opština sa ovog područja da nam se pridruže. Ukoliko nam hrvatska strana ne dopusti da na mjestu održavanja javne rasprave iznesemo svoj stav, naći ćemo načina da javnost sazna za naše protivljenje izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na samoj granici BiH, što je jedinstven slučaj u cijelom svijetu”, navela je Golićeva.

KOMENTARI:
Loading...