Otvoreno pismo državne zastupnice upućeno premijeru FBiH prenosimo u cijelosti:

“Gospodine premijeru, posljednjih dana opteretili ste sve nas svojim nadasve zabrinjavajućim, ali u jednu ruku i iznenađujućim izjavama koje se direktno tiču nas, građanki i građana FBiH.

Da krenem od Vaše zadnje izjave u kojoj ste izjavili da je ‘Pad nataliteta veći problem FBiH od iseljavanja’. Za osobu koja obnaša funkciju predsjednika Vlade FBiH je neprihvatljivo da dva termina kao što su natalitet i iseljavanja upotrijebi u jednoj rečenici, tvrdeći da je jedno veći problem od ovog drugog, a pri tome svi znamo, a nadam se i Vi, da se iz FBiH iseljavaju mlade, radnosposobne osobe u reproduktivnim godinama. Istina, iseljavaju i malo stariji, ali i oni odvode mlade sa sobom, pa se, premijeru Vlade FBiH, postavlja pitanje ‘Ko će rađati?’. Znate da žene po svojoj biološkoj funkciji, rađaju do određene starosne dobi?! Vjerojatno ste čuli da bake i nane ne mogu ostati u drugom stanju.

Budući da ste Vi, kao predsjednik Vlade FBiH, iskazali svoju zabrinutost zbog pada nataliteta, ali samo u izjavama za medije i za govornicom u Parlamentu FBiH, ja bih ovom prilikom da Vas podsjetim na par činjenica, o kojima ste se Vi i Vlada kojom predsjedavate oglušili. Da krenem od početka.

Godinama organizacije civilnog društva uz podršku osviještenih građanki i građana na pozicijama odlučivanja pokušavaju da osvijeste Vas i Vaše prethodnike o potrebi izjednačavanja porodiljnih naknada u FBiH. Ni do dana današnjeg niste bili u stanju uraditi nešto po tom pitanju. Tako da kada izjavite da je natalitet veći problem od iseljavanja, ja Vas ovim putem pitam: Šta ste Vi i Vlada kojom predsjedavate poduzeli po tom pitanju?! Odgovorit ću ja umjesto Vas – niste ništa, a sve su prilike da ništa nećete poduzeti ni u narednom periodu.

Osim porodiljnih naknada, mogli ste recimo poraditi na modelu financiranja nezaposlenih žena sa tri i više djece, kao jedna od afirmativnih mjera za povećanje nataliteta u FBiH koji u posljednjih sedam godina bilježi negativnu stopu prirodnog priraštaja. Svjetski servis statističkih podataka (Worldometers) je BiH rangirao na 198. zemalja (od ukupno 200 uključenih u istraživanje) koje su u kontinuiranom gubitku populacije zbog negativne stope prirodnog priraštaja, te navode da na godišnjem nivou gubimo 4.500 građana.

Pored ove statistike, Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima blizu 17 posto parova koji se kao roditelji ne mogu ostvariti prirodnim putem, te im je potrebna metoda biomedicinski potpomognute oplodnje. Gospodine premijeru, šta ste Vi i Vaša Vlada učinili po ovom pitanju? Šta je sa Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji? Kad će ugledati svjetlost dana? Pitam Vas, jer vidim da ste jako zabrinuti padom nataliteta u FBiH.

Pored svega nabrojanog, važno je spomenuti kolika je stopa nezaposlenosti u FBiH, osobito žena, te koliko i onih malo zaposlenih biva otpušteno kada se i odluče na zasnivanje porodice. Dakle, broj nezaposlenih u FBiH starosne dobi od 20-29 godina iznosi 28, 2 posto. Kako da se oni odluče na zasnivanje porodice i od čega da prehrane sebe i svoju prinovu, kada Vi, Premijeru, i Vaša Vlada niste u stanju ni dječiji doplatak da isplaćujete redovno, iako je sramotna suma, vjerojatno jednaka onim mirisima koji vise u bjesnim automobilima sa full opremom koje Vi i Vaši/e ministi/ice mijenjate svake godine.

Sve bi donekle i bilo u redu da Vi, premijeru FBiH, niste u istoj rečenici spomenuli natalitet i iseljavanje iz FBiH. Budući da ste se u svojim izjavama oslanjali na podatke Financial Timesa koji BiH za period 2010./2016. svrstava u zemlje sa najmanjim brojem odlazaka regiji jugoistočne i istočne Evrope, vrijedno je spomenuti i izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, preciznije Sektora za iseljeništvo. Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz BiH iznosi najmanje 2 miliona što čini 56,6 posto u odnosu na 3.531.159 ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini.

BiH je suočena sa znatno većom emigracijom stanovništva u odnosu na zemlje regije. Prema najnovijim podacima Svjetske banke, BiH je sa stopom emigracije od 44.5 posto znatno ispred Srbije (18 posto) i Hrvatske (20.9 posto), te čak i ispred Albanije (43.6 posto) koja je godinama bila vodeća zemlja u Evropi po stopi emigracije u odnosu na ukupan broj stanovnika u zemlji.

Emigracija iz BiH je kontinuiran proces, a njeni glavni poslijeratni uzroci su ekonomske prirode. Stopa nezaposlenosti u BiH je iznosila 27,7 posto u 2015. godini. U pogledu nezaposlenosti, najveći problem u BiH je što je nezaposlenost strukturne prirode. To znači da najveći udio predstavljaju osobe koje su nezaposlene više od godinu dana i čine 82 posto ukupno nezaposlenih. Prema starosti nezaposlenost je najkarakterističnija među mladima (62,3 posto), prema spolu, nezaposlenost je više zastupljena kod žena (30,7 posto) nego kod muškaraca (25,8 posto). Prema Balkan Barometru 2016, većina stanovništva BiH je nezadovoljna sa životom u državi, a 50 posto stanovništva bi napustilo BiH i radili bi u inostranstvu, što je ujedno i najveći procenat u poređenju sa zemljama jugoistočne Evrope.

Pitam Vas, premijeru FBiH, da li će ovi nezaposleni mladi ljudi ostati ovdje da i dalje budu nezaposleni i uz to se još odlučiti na zasnivanje porodice? Da li će ovih 50 posto stanovnika koji bi napustili BiH, ipak ostati u BiH i čekati kada će doći red na njih da se negdje zaposle (a red na njih će doći tek kada vladajuća koalicija uposli i posljednjeg kućnog ljubimca) i tek onda sa ovim klimavim Zakonom o radu odlučiti se na zasnivanje porodice, a pri tome im ‘otkucava biološki sat’? Ko će, Fadile Novaliću, ostati u FBiH i rađati? Tako kada govorite o natalitetu i iseljavanju, morate da znate da većina odlazi sa svojim porodicama, dakle odvode sa sobom djecu koja će se kroz boravak u evropskim zemljama naturalizirati i s vremenom odreći bh.državljanstva, a odlaze i mladi, radno sposobni u reproduktivnim godinama i svoje naraštaje će rađati u nekim drugim zemljama.

Tako da mi nije jasno, kako Vi natalitet i iseljavanje iz FBiH možete posmatrati odvojeno, zamjenjujući teze i stavljajući akcenat na jedno, pri tome umanjujući značaj ovog drugog”, piše u otvorenom pismu.

KOMENTARI:
Loading...