U Federaciji BiH (FBiH) u devet mjeseci ove godine počinjena su 17.094 krivična djela, odnosno 63 dnevno.

Prema informaciji o stanju sigurnosti u FBiH od januara do kraja septembra, prijavljeno je 11.950 osoba, među kojima 671 maloljetnik i 4.822 povratnika u vršenju krivičnih djela, a među počiniocima krivičnih djela otkriven je i 31 policajac.

U oblasti krivičnih djela protiv imovine najbrojnije su teške krađe – 5.793, od čega su samo 152 rasvijetljene.

Evidentirana su i 783 krivična djela protiv života i tijela, za koje je prijavljeno 978 lica, od kojih su 63 maloljetnika i 280 povratnika u vršenju krivičnih djela.

Za devet mjeseci u FBiH registrovano je 16 ubistava, od kojih samo jedno nije rasvijetljeno.

U tom periodu prijavljeno je 18 silovanja, a među 23 lica prijavljena da su počinila silovanje nalaze se i četiri maloljetnika i šest povratnika u vršenju krivičnog djela.

Od januara do septembra na području FBiH otuđeno je 909 automobila, od čega najviše u Sarajevu – 607.

KOMENTARI:
Loading...