Uprkos senzacionalističkim najavama bh. političara da će BiH aplikaciju za članstvo u EU podnijeti već u januaru 2016. godine, ta aplikacija najvjerovatnije neće biti kredibilna. Iz Delegacije EU ističu da prilagodba SSP-a mora biti obavljena, da je mehanizam koordinacije jedan od glavnih zadataka, a da se popis stanovništva mora finalizirati.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH kazali su za Klix.ba da je u Zaključcima Vijeća Evropske unije navedno da je značajan napredak u provođenju Reformske agende preduvjet da bi zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u EU bio razmatran.

“Prilagodba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i BiH u trgovinskom dijelu nakon pristupanja Hrvatske mora biti obavljena. Evropska komisija je pozdravila opredijeljenost bh. vlasti, kao što je rečeno na sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje 11. decembra, te u zajedničkom komunikeu, da se prihvati dobro ustanovljena metodologija tradicionalne trgovine za prilagođavanje SSP-a. Očekujemo od Bosne i Hercegovine da ispuni obaveze koje je preuzela i nastavljamo raditi sa BiH kako bi se ovo pitanje uspješno završilo”, rekli su iz Delegacije Evropske unije.

Dodaju da dodatno, kao što je naznačeno u Zaključcima Vijeća iz decembra 2014. godine, da je osiguravanje efikasne koordinacije u vezi s pitanjima o EU kroz dogovoreni mehanizam na političkom nivou jedan od glavnih zadataka s kojim se zemlja suočava.

Iz Delegacije EU ističu da Evropska komisija pridaje ključnu važnost popisu stanovništva u BiH, ne samo zbog njegove relevantnosti u procesu evropskih integracija, već kao i ključnom elementu ekonomskog i socijalnog planiranja, što je od posebne hitnosti u kontekstu reformske agende.

“Neophodno je da se finalizira popis stanovništva i domaćinstava kako bi se rezultati objavili bez daljih odgađanja. Pitanja metodologije kao što je pitanje određivanja statusa rezidenta zahtijeva brze odluke u skladu sa zakonom o popisu i preporukama Međunarodne posmatračke operacije. Trebalo bi da vlasti BiH ulože dodatne napore kako bi se usaglasile agencije za statistiku”, zaključili su iz Delegacije EU.

KOMENTARI:
Loading...