10.8 C
Bosanska Krupa
Petak, 5 Marta, 2021

Država udovoljila RS-u: Stavljena je tačka na priču o kontakt tački za saradnju s EUROPOL-om

Nakon što je gotovo cijelu proteklu godinu vođena taktička igra na relaciji državni nivo – Republika Srpska, u vezi sa sjedištem kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om stavljena je konačno tačka na ovu priču.

U najkraćem, Ministarstvo sigurnosti BiH udovoljilo je RS-u te je sjedište kontakt tačke nakon svih ovih godina prebačena iz prostorija Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u suteren Zgrade prijateljstva između BiH i Grčke gdje su smještene u Sarajevu gdje su smještene državne institucije.

To potvrđuje odluka objavljena u Službenom listu BIH. U njoj stoji i da će u slučaju potrebe za dodatnim prostorijama, Ministarstvo ću konsultacijama sa Službom za zajedničke poslove institucija BiH, dostaviti Vijeću ministara BiH prijedlog odluke o dodjeljivanju dodatnih prostorija za potrebe kontakt tačke. O čemu se radi?

Naime, naljeto prošle godine tada novoimenovani zamjenik ministra sigurnosti Nedeljko Jović donio je službenu instrukciju kojom izmješta kontakt tačku za saradnju BiH s EUROPOL-om iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Ministarstvo sigurnosti BiH, dakle samoincijativno.

Promptno reaguje direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, koji u dopisu institucijama napominje da ova instrukcija Ministarstva sigurnosti BiH, kako u pravnom tako i u sadržajnom smislu ne može biti prihvaćena.

On je tada napomenuo da o uspostavi zajedničke kontakt-tačke za BiH iz maja 2018. nisu nikada potpisale sve strane nadležne po Aneksu II tog sporazuma o strateškoj saradnji s EUROPOL-om te samim time nije stupio na snagu, zbog čega nisu ispunjeni uslovi za njegovu provedbu.

Vilič je istaknuo da izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim oganima uprave BiH, kao samostalna upravna organizacija djeluje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH te je propisano da unutar nje djeluje ured za saradnju s INTERPOL-om i EUROPOL-om.

Inače, još od 2012. u okviru Direkcije funkcioniše Odsjek za saradnju s EUROPOL-om.

Treba napomenuti je tada MUP RS-a dopisom već bio obavijestio Direkciju da će podatke npr. s EUROPOL-om dostavljati drugim kanalima, protiveći se da kontakt tačka ostane u Direkciji za koordinaciji policijskih tijela, nakon čega je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova s ministrom Aljošom Čamparom na čelu tada obavijestilo Ministarstvo sigurnosti BiH da povlači svoj potpis sa Sporazuma o uspostavi zajedničke kontakt-tačke.

Inače, MUP RS je jedini od 17 sigurnosnih agencija nije slao informacije Direkciji u procesu razmjene informacija. EU je u više navrata upozoravala da se konačno mora dogovoriti sjedište tačke za saradnju sa EUROPOL-om.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci