Vlada Federacije BiH usvojila je na sjednici održanoj 2. februara Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće. Uredba nije objavljena u medijima, što i ne čudi s obzirom da se nije radilo o smanjenju nego povećanju naknada.

Sporne naknade su izmjenama Uredbe 2013. godine smanjene na jednu konvertibilnu marku, da bi samo tri godine poslije bile povećane na 300 KM, odnosno 250 KM. Uredba koju je potpisao predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić već je stupila na snagu s obzirom da je objavljena 5. februara u Službenim novinama Federacije BiH.

uredba-vlade-fbih1Podsjećamo, Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće donesena je 2010. godine. Vlada FBiH tada je predvidjela da članovi Vlade FBiH čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od radnog mjesta imaju pravo na 500 KM naknade za odvojeni život. Njihovim savjetnicima tada je na raspolaganje dat iznos od 400 KM, također za odvojen život.

Godinu dana poslije Vlada FBiH izvršila je izmjene kojima je članovima dozvolila 300 KM, a savjetnicima 150 KM naknade za odvojeni život. Uredba je doživjela i treću izmjenu 2013. godine kada su naknade koje nemaju karakter plaće smanjene na jednu KM.

Ponovno povećanje naknade članovima Vlade Federacije BiH i njihovim savjetnicima sa jedne KM na 250 KM došlo je nakon što je federalni premijer Novalića građanima saopštio da je povećanje minimalne plaće na 420 KM društveno opasno i da koči ekonomski rast.

KOMENTARI:
Loading...