U cilju preventivnog djelovanja na zaštiti građana i materijalnih dobara, te sprječavanja nastanka i ublažavanja posljedica od padavina, tj. snijega i leda, Služba civilne zaštite upozorila je građane, vlasnike, upravitelje zgrada i vlasnike poslovnih prostora da prilikom kretanja obrate pažnju na ledenice sa krovova i nadstrešnica zgrada, koje predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude, ali i materijalna dobra.

Iz Službe civilne zaštite pozivaju odgovorna lica, kojima je povjereno održavanje zgrada, da pristupe bezbijednom uklanjanju snijega, leda i ledenica sa krovova i nadstrešnica zgrada, jer je to njihova obaveza te napominju da je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama precizirano je da su za uklanjanje ledenica i snijega s krova zgrada zaduženi upravitelji zgrada, posebno kada su u opasnosti stanari i pješaci ili konstrukcija krova.

Isti poziv upućuje se građanima i korisnicima poslovnih prostora, na obavezu da čiste krovove, nadstrešnice i prilaze (trotoare) objektima u kojima rade, stanuju ili borave.

Za neizvršavanje ove obaveze predviđene su i novčane kazne.

KOMENTARI:
Loading...