Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici završila postupak ovjere prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima u BiH koji će se održati u nedjelju, 02.10.2016 godine.

Nakon odluka Apelacionog odjeljenja Suda BiH, Centralna izborna komisija BiH je dodatno ovjerila još 3 političke stranke, a nakon otklanjanja nedostataka u prijavi i još jednog kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime grupe građana, prenosi Patria.

Tako da su ukupno ovjerene prijave 107 političkih stranaka, 309 nezavisnih kandidata, 52 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 52 grupe građana i 6 kandidata predstavnika nacionalnih manjina u ime 6 udruženja građana.

Konačan pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata Centralna izborna komisija BiH će, nakon ažuriranja podataka, obajviti sutra na web stranici www.izbori.ba

Centralna izborna komisija BiH obavještava ovjerene političke stranke i nezavisne kandidate da rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata ističe u utorak, 14.06.2016. godine u 16 sati.

KOMENTARI:
Loading...