Londonski AIRE Centar i regionalna organizacija Branioci građanskih prava organizirali su u Sarajevu Treći regionalni forum o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi. Jedna od tema skupa bilo je pravo na pravično suđenje, naročito pravo na neovisan i nepristrasan sud.

U forumu su učestvovali predsjedavajući Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman, predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso, generalni sekretar Regionalnog vijeća za saradnju Goran Svilanović, ambasadori, predstavnici sudova, organizacija koje rade na zaštiti civilnih prava…

U obraćanju novinarima Svilanović je kazao da je Vijeće za regionalnu saradnju iskoristilo ovu priliku kako bi učesnicima skupa saopćilo podatke koji nisu prijatni, ali su rezultat istraživanja koje je za njih uradila njemačka kompanija GfK na uzorku od 7.000 ispitanika u regionu.

– Čak 78 posto ispitanika nije se složilo ili se nikako nije složilo s tvrdnjom da sudovi sude nezavisno od političkog uticaja. Dakle, rekli su nam obratno, da smatraju da je ogroman uticaj politike na sudske odluke. Njih 83 posto odgovorilo je da se nikako ne slaže ili se ne  slaže s tvrdnjom da sudovi sude pravedno, dakle jednako u odnosu na svakoga pojedinačno – kazao je Svilanović o rezultatima istraživanja.

U svom obraćanju novinarima Ćeman je naglasio da teme skupa pokazuju da nije niti, prema svemu sudeći, može biti do kraja riješeno pitanje neovisnosti pravosuđa, zato što će “izgleda uvijek biti onih koji će atakovati na neovisnost pravosuđa”.

Depresivni podaci

Biljana Brajtvajt (Braithwaite), program menadžerica AIRE Centra, govoreći o “depresivnim” podacima koji se tiču povjerenja javnosti u sudstvo, kazala je da je povjerenje javnosti ključno kako bi se održala demokratija, vladavina prava. Ono se, kako je kazala, može uspostaviti “samo ako javnost uvjerimo da je sud neovisan, nepristrasan, ima integritet i profesionalnost”.

 

KOMENTARI:
Loading...