13.5 C
Bosanska Krupa
Petak, 5 Marta, 2021

Britanska ambasada u BiH podržala projekat “Vodič – suđenje u razumnom roku”

U organizaciji Ustavnog sud Bosne i Hercegovine i AIRE centra Program za Zapadni Balkan danas je predstavljen “Vodič – suđenje u razumnom roku”.

Publikaciju su predstavili Zlatko M. Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, Matthew Field, britanski ambasador u BiH i Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, u Sarajevu.

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ zajamčeno je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i predstavlja jednu od najvažnijih pravnih tema u BiH. Prekomjerno trajanje sudskih postupaka posljedica je sistemskih nedostataka u organizovanju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih nivoa javne vlasti u ovoj oblasti zbog čega postoji sistemsko kršenje ovog prava pred redovnim sudovima.

Vodič objašnjava šta je pravo na suđenje u „razumnom roku“, na koje postupke je primjenjivo, koji su rokovi, da li se radi o hitnom postupku, koji su kriteriji koji se koriste u slučaju, koji pravni lijekovi mogu da se koriste te da li postoji pravo na kompenzaciju i koliki je njen iznos.
Pored toga, Vodič sadrži i značajan broj odluka Ustavnog suda BiH u kojima je primijenjena Evropska konvencija i sudska praksa Suda u Strazburu. Namijenjen je sudijama, tužiocima, advokatima, pravobraniocima i akademskim istraživačima, ali i novinarima i nevladinim organizacijama.

Vodič je izrađen u okviru projekta: „Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse sa evropskim pravnim standardima“, koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.

Autor: A. D.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci