Od ukupno 104,8 miliona dolara, koliko iznosi ratni dug BiH prema Rusiji za neplaćeni plin, naša država je do sada uspjela vratiti svega 5,4 miliona dolara, pokazali su dokumenti do kojih je došao naš list.

Zaključno sa 2015. godinom ostalo je da se plati “Gazpromu” još ukupno 99,4 miliona dolara, ali ovim tempom plaćanja dug neće biti vraćen ni u narednih 20 godina.

Obaveza plaćanja

Riječ je o obavezi plaćanja pet dolara takse na hiljadu kubika koja je ustanovljena 2009. godine, jer BiH nije riješila dugovanje nastalo prema ruskom “Gazpromu” za isporučeni plin u periodu od 1991. do 1995. godine.

Ovaj dug i prijedlog otplate potpisala su oba entiteta (tadašnji premijeri obje entitetske vlade), s obavezom da entitetski parlamenti to i ratificiraju. Parlament FBiH je to odmah i učinio, a Skupština RS ni do danas nije, čime samo građani Federacije plaćaju dugove za ratni plin, iako je to obaveza i RS koja se uredno snabdijevala plinom iz Rusije sve ove godine.

Ali, kako od 15. oktobra prošle godine više nijedan potrošač iz RS ne kupuje plin od “BH-Gasa”, tako više nema ni mogućnosti da se RS zadužuje za pet dolara, čime je sada kompletan preostali dug u visini od 99,4 miliona dolara ostao isključivo na građanima Federacije BiH.

Klirinški dug

Kompanija “GAS-Res” iz Banje Luke je nedavno potpisala ugovor s “Gazpromom”, u kojem nema obaveze plaćanja pet dolara za ratni dug. Time se u neravnopravan položaj dovode potrošači u Federaciji. Upravo je neplaćanje ratnog duga glavna prepreka da BiH dobije novi ugovor o snabdijevanju plina za narednu godinu. Aneks ugovora produžen je samo do kraja juna ove godine, ali iz “Gazproma” insistiraju da im se uplati 1,8 miliona dolara, što je uvjet za produženje ugovora.

No, u cijeloj ovoj priči vrijedi podsjetiti i da BiH nije nikada riješila pitanje klirinškog potraživanja od Ruske Federacije, tačnije predratnog potraživanja u visini od 125 miliona dolara. Rusija je predlagala prebijanje ovih dugova, dokument o tome nikada nije usvojen u Parlamentu BiH.

Almir Bečarević, bivši direktor “BH–Gasa”, rekao nam je da je bivša Uprava ove državne firme predlagala da se dugovi prebiju tako što bi Rusija isporučila transportne cijevi koje bi bile položene za izgradnju novog plinovoda Bosanski Brod – Zenica, od čije izgradnje bi oba entiteta imala koristi. Vlada FBiH je taj prijedlog prihvatila i proslijedila Vijeću ministara, a Vlada RS odbila.

– Tada je utvrđeno da bi prebijanjem međusobnih dugovanja BiH ostvarila pozitivnu razliku od oko 28 miliona dolara – kaže Bečarević.

Ovaj problem koči i donošenje zakona o plinu

Kada je u pitanju ratni ruski dug, BiH ne može ući u tržišnu utakmicu kada je u pitanju ovaj energent. Uostalom, pitanje ratnog duga mora biti riješeno prije usvajanja zakona o plinu na državnom nivou. To, također, za “BH-Gas” predstavlja i otvaranje tržišta prema drugim potrošačima.

Rusi nudili helikoptere

Ruska Federacije je prije tri godine ponudila, a Predsjedništvo BiH u zaključku i usvojilo, prijedlog da klirinški dug bude prelomljen tako što bi Rusi našoj državi dali nekoliko višenamjenskih helikoptera. Ali, iako je bilo zaduženo Vijeće ministara da se napravi prijedlog realizacije ovog duga, do danas ništa po tom pitanju, također, nije riješeno.

Brojke

104,8 miliona dolara ukupni dug
5,4 miliona dolara do sada plaćeno
1,8 miliona dolara traži “Gazprom” da se plati u narednih 6 mjeseci

Komentari: