Opće je poznata činjenica da sistem obrazovanja u BiH nije usklađen s potrebama tržišta rada, tako da naša zemlja godinama “izbacuje” suvišne kadrove koji završe na biroima. Evropska unija i Vijeće Evrope ulagali su velike svote novca u regulisanje ove oblasti u BiH i napravljen je napredak, ali potrebno je još mnogo rada kako bi se uredio ovaj segment.U hotelu Bristol u Sarajevu danas je održana konferencija kojom se obilježava završetak zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope pod nazivom “Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija” u kojoj učestvuje 150 osoba iz područja visokog obrazovanja BiH, kako bi se predstavili rezultati projekta koji je podržao BiH u ispunjavanju njenih obaveza preuzetih pridruživanjem Bolonjskom procesu 2003. godine. U ovaj projekat EU i Vijeće Evrope uložili su 1.155.000 eura.

Dvogodišnji projekat

“Riječ je o dvogodišnjem IPA projektu čija je implementacija počela u februaru 2013. godine, a završava krajem ovog mjeseca. Tokom implementacije, između ostalog, razvijeni su standardi kvalifikacija i zanimanja u odabranim oblastima kao što su poljoprivreda i obrada hrane, informacijsko-komunikacijske tehnologije, ekonomija, obrazovanje, odnosno studijskim programima baziranim na ishodima učenja. Svi predstavnici akademske zajednice koji su učestvovali u ovom projektu, a posebno koji su završili i obuku za trenere spremni su za ovaj proces i njima će biti uručeni certifikati. Smatramo bitnim istaći da su rezultati projekta plod zajedničkog rada predstavnika akademske zajednice i nadležnih obrazovnih vlasti da povezuje rezultate prethodnih projekata i najnovije standarde u oblasti osiguranja kvalitete poštujući preuzete obaveze ulaskom BiH u Bolonjski proces”, rekao je Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH.

Današnja konferencija jedna je od dvije koje je Ministarstvo civilnih poslova BiH organiziralo u saradnji sa Vijećem Evrope i EU u oblasti obrazovanja, a u okviru predsjedavanja BiH Komitetom ministara Vijeća Evrope. Koliki je značaj ove konferencije, kaže ministar Osmanović, potvrđuje činjenica da okuplja značajan broj predstavnika raznih nivoa vlasti u BiH, agencija, akademske zajednice, međunarodne zajednice, domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti visokog obrazovanja, rada i zapošljavanja.

Uložena velika sredstva, mali napredak

Massimo Mina, šef operacija sekcije za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH, rekao je kako je ova konferencija veoma važna za BiH.

“Važna je zbog toga jer je njen cilj ne samo unapređenje kvaliteta već i kvalifikacijskog okvira. Namjera je bila uskladiti kvalifikacijski projekt sa zemljama EU i time osigurati bolje šanse za mobilnost studenata, odnosno mobilnost radne snage, ali i isto tako usklađivanje obrazovanja s drugim zemljama EU. Projektom su ostvareni značajni rezultati, ali puno posla ostaje pred nama. Ovim projektom bilo je predviđeno da se definiraju određeni strateški prioriteti kada je riječ o visokom obrazovanju i to da se definiraju za narednih 10 godina. Postoji dokument koji je izrađen, ali je još u formi nacrta”, rekao je Mina.

Istakao je kako postoje područja u koja treba uložiti dodatni napor, poput uređivanja i uvezivanja između zanimanja i visokog obrazovanja, te osiguravanja aktivnijeg dijaloga između predstavnika poslodavaca, radnika, sindikata i šire zajednice, kako bi se dobio što kvalitetniji dokument.

“EU je uložila ogromna sredstva u obrazovanje, više od šest miliona eura od 2003. godine do danas, kao podršku ovom sektoru. Bitno je da postoji snažnija posvećenost pridruživanju EU i da se neke stvari počnu brže odvijati u kontekstu provedbe projekata. Ima nekoliko projekata koji su u toku, ali imamo problem u provedbi. Bitno je da imamo posvećene partnere prije nego odlučimo o novim investicijama, pogotovo što usvajamo plan finansiranja za 2016. i 2017. godinu”, naglasio je Mina.

Bitna mobilnost studenata i radnika

Sjur Bergan, šef odjela za obrazovanje i ad interim direktor Direktorata za demokratsko građanstvo i učešće Vijeća Evrope kazao je kako je važno imati instrumente koji će omogućiti studentima i nastavnom kadru da se slobodno kreću, da studiraju i obučavaju se ili rade u drugim zemljama, a potom se vrate u svoju zemlju i prenesu ta znanja.

“Konferencija dolazi u pravo vrijeme jer prvi put je BiH preuzela izuzetno važnu obavezu – predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope, što znači da će biti lider narednih šest mjeseci. Ova konferencija dešava se dva mjeseca nakon konferencije ministara visokog obrazovanja EU na kojem je usvojen komunike kojim su definirani prioriteti za razvoj evropskog prostora visokog obrazovanja do 2017. godine. Prioriteti koji su definirani poklapaju se s prioritetima ovog projekta. Bitno je da se sprovedu u djelo”, kazao je Bergan.

Rezultati projekta će pomoći reformi visokog obrazovanja kroz unapređenje kvaliteta obrazovanja i mobilnosti studenata, kako unutar, tako i izvan BiH. Konkretno, partneri iz BiH i međunarodno priznati stručnjaci Vijeća Evrope su izradili Prioritete za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016-2026. godine na osnovu temeljite analize stanja u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Također su izradili i Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u Bosni i Hercegovini.

Projekat je doprinio i razvoju specifične ekspertize u oblasti visokog obrazovanja, konkretno vezane za kvalifikacijski okvir unutar akademske zajednice, nadležnih institucija i drugih kroz obuku 21 trenera za daljnji razvoj i primjenu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u Bosni i Hercegovini.

Ukupna vrijednost projekta je 1.115.000,00 eura od čega je EU finansirala 1.000.000,00 eura, a Vijeće Evrope 115.000,00 eura. Projekat je provodilo Vijeće Evrope.

KOMENTARI:
Loading...