Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Komitet za upravljanje zračnim prostorom. Ministarstvo komunikacija i prometa dostavilo je Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara prijedlog odluke o osnivanju ovog komiteta, čiji je cilj strateško upravljanje zračnim prostorom BiH. Komitet se sastoji od pet članova i to tri civilna i dva vojna predstavnika.

Naknade za rad

Civilne predstavnike predlažu Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), dok vojne predstavnike u Komitetu predlaže Ministarstvo odbrane BiH. Već su poznata imena koja će sjediti u Komitetu. Tako će predsjedavanje ovim tijelom preuzeti Marinko Šimunović, predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Članovi Komiteta će biti Vlado Jurić, predstavnik BHANSA, Enes Mujezinović, predstavnik BHDCA, te Jasmin Katica i Vlado Gvozden ispred Ministarstva odbrane BiH. Njima pripada pravo na novčanu naknadu za rad.

Među zadacima Komiteta bit će priprema nacionalne politike upravljanja zračnim prostorom i, po potrebi, priprema prijedloga za usklađivanje politike upravljanja zračnim prostorom s politikom susjednih država, a s ciljem rješavanja upotrebe prekonacionalnih granica i/ili granica oblasti informisanja zrakoplova u letu.
Predlagat će prioritete i procedure za korištenje i alokaciju zračnog prostora, kao i načela za koordinaciju civilnih i vojnih korisnika zračnog prostora.
Komitet će u roku od 60 dana od dana osnivanja donijeti poslovnik o radu i obavezan je najmanje jednom godišnje podnijeti Vijeću ministara BiH izvještaj o stanju u oblasti upravljanja zračnim prostorom.

Vijeće ministara trebalo bi se izjasniti i o imenovanju članova i sekretara državnog Komiteta sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Četiri godine

Za predsjedavajućeg je predložen Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa BiH, za njegovom zamjenika Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, a članovi će biti Sead Jusić, zamjenik ministrice odbrane, Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH, Goran Salihović, glavni tužilac Tužilaštva BiH, Zoran Galić, direktor Granične policije BiH, Đorđe Ratkovica, generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Davorin Primorac, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Osman Mehmedagić, direktor Obavještajno-sigurnosne agencije i Perica Stanić, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu.

Za sekretara državnog Komiteta imenuje se Sabina Abdihodžić-Kovačević na period od četiri godine.

KOMENTARI:
Loading...