Od Odbora Javnog RTV sistema zahtijeva se da prihvati kao privremeno rješenje naplatu RTV takse putem računa za električnu energiju te da da zadatak direktorima javnih servisa da krenu u pregovore s tri elektroprivrede kako bi se ovo pitanje riješilo do kraja januara sljedeće godine. To je jedan od zaključaka jučer održane konferencije o javnim RTV servisima u organizaciji Udruženja “BH novinari“ i Komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za promet i komunikacije.

Burna rasprava

Također, zaključeno je da Vijeću ministara BiH treba uputiti otvoreno pismo u kojem se traži interventna finansijska pomoć za uplatu duga Evropskoj radiodifuzijskoj uniji (EBU). Trećim zaključkom zatraženo je od entitetskih vlada i parlamenata izmjene zakona o izvršnom postupku kako bi se stekli uvjeti za naplatu dugovanja za RTV taksu. Četvrti zaključak podrazumijeva formiranje posebnih radnih grupa koje će raditi na izvedbenom projektu naplate RTV takse putem službi javnih servisa ili posebne agencije.

Tokom cjelodnevne konferencije pod nazivom “Javni RTV servisi na prekretnici: Kako spriječiti finansijski kolaps javnih servisa u BiH i omogućiti profesionalno izvještavanje u interesu javnosti” vođena je burna rasprava. Između ostalog, rečeno je da je BHRT došao do zida i da se već u januaru može očekivati blokada rada.

Predsjedavajući Komisije PSBiH za promet i komunikacije Momčilo Novaković kazao je da je teško definirati šta je izlazna strategija u ovom slučaju.

– Mi smo definirali određene zaključke koji nam se čine kao izlazna strategija. Ovi zaključci provedivi su ako postoji iskrena volja između onih koji donose odluke. Tu ne mislim samo na odluke u Parlamentu nego i na odluke upravnih odbora. Konstatovano je da nije problem samo BHRT nego svih servisa – naglasio je Novaković.

Dodao je da je ovaj problem već odavno prevazišao okvire Komisije te da se nalazi na polju politike.

Političko pitanje

Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović istakao je da je menadžment ovog javnog emitera spreman učiniti sve u svojoj moći kako bi riješio problem finansiranja.

– Ali, pravo je rješenje u rukama Parlamenta BiH, koji bi izmjenom zakona mogao otkloniti sve probleme – smatra Karamehmedović.

Drugi dio konferencije učesnici su potrošili na raspravu o vrijednostima RTV servisa u BiH te o zastupljenosti konstitutivnih naroda. Diskusija se u jednom momentu pretvorila u prepucavanje o potrebi formiranja posebnog kanala na hrvatskom jeziku, u kojoj su glavnu riječ vodili član Komisije Nikola Lovrinović i Ilija Musa iz Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Hrvatskog narodnog sabora u BiH.

Vijeće Evrope: Pronaći rješenje

Šefica Odjela za provođenje aktivnosti Vijeća Evrope iz oblasti medija i interneta Lejla Dervišagić kazala je da Vijeće Evrope ne može zamisliti demokratsku zemlju bez postojanja nezavisnih javnih RTV servisa.

– Mi već godinama radimo na razvoju zakonodavstva u oblasti medija i nastavit ćemo svoju podršku kako bismo pronašli rješenje da se javni RTV servisi finansiraju na adekvatan način – kazala je Dervišagić.

Komentari: