Vlada Federacije BiH prihvatila je danas na sjednici u Sarajevu Informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2015/16. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, s predloženim preporukama koje će biti upućene vladama kantona.

Cilj Informacije je praćenje broja upisanih učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola i ukupnog broja učenika u osnovnim i srednjim školama u Federacije BiH i po kantonima, te uporedno prikazivanje prikupljenih podataka u odnosu na četiri prethodne školske godine radi praćenja trenda povećanja, odnosno smanjenja broja učenika u petogodišnjem periodu.

Analizom trenda kretanja broja učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u FBiH od 2011/12. do 2015/16. školske godine, uočeno je blago smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole. U ovom petogodišnjem periodu broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u Federaciji BiH smanjen je za 302 učenika ili 1,38 posto.

Bitno je navesti da je obuhvat djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja u godini, pred polazak u osnovu školu, potpun u Zeničko-dobojskom i Bosanskopodrinjskom kantonu, a skoro potpun (više od 90 posto) u Tuzlanskom, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10. Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu značajno je jer smanjuje inicijalne razlike među učenicima u predznanju i pripremljenosti za osnovnu školu, što doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti za postizanje uspjeha u osnovnom obrazovanju za svu djecu. Ukupan broj učenika u osnovnim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine je, također, kontinuirano smanjivan u periodu školska 2011./12. – 2015./16. godina i manji je za 19.705 učenika ili 9,45 posto.

I analiza broja učenika upisanih u prvi razred srednjih škola u FBiH u ovom periodu pokazuje smanjenje u devet kantona i to za 12.573 učenika ili 36,57 posto. Ovako značajno smanjenje rezultat je, prije svega, činjenice da je u školskoj 2011./12. godini došlo do izrazitog povećanja broja učenika prvih razreda srednje škole. Među kantonima koji su uveli devetogodišnje osnovno obrazovanje u školskoj 2004./05. godini, zabilježeno je značajnije smanjenje broja učenika prvih razreda srednje škole u školskoj 2013./14. godini, kada je prva generacija učenika koji su završili osnovnu školu po devetogodišnjem programu upisana u prvi razred srednje škole.

Analizom kretanja ukupnog broja učenika srednjih škola u FBiH u ovom petogodišnjem periodu, utvrđeno je da je broj učenika srednjih škola smanjen za 15,84 posto.

O obaveznom srednjoškolskom dvogodišnjem obrazovanju

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je “Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH” koju će, s predloženim preporukama, uputiti vladama kantona.

U informaciji je navedeno da je u Federaciji BiH, u tri kantona zakonom propisano i uvedeno obavezno srednje obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem i to u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Unsko-sanskom kantonu.

Međutim, ni u ovim kantonima obavezno srednje obrazovanje nije zaživjelo u praksi, jer do sada nijedan učenik nije stekao kvalifikaciju kroz ovaj vid obrazovanja. Zakoni nisu popraćeni odgovarajućim podzakonskim aktima, kao ni programima koji bi omogućili obrazovanje, završetak i sticanje kvalifikacije.

Zato je potrebno u što kraćem vremenu donijeti potrebne podzakonske akte i stvoriti realne mogućnosti za učenike da upišu i završe jednu ili dvije godine obaveznog srednjeg obrazovanja.

U taj proces se, osim ministarstava, moraju aktivnije uključiti i srednje škole, poslodavci, kao i institucije koje prate stanja na tržištu rada, kako bi bio obrazovan kadar koji je najneophodniji.

U ostalim kantonima obavezno srednjoškolsko obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem nije uvedeno, niti propisano kantonalnim zakonima.

Njihova namjera je da ovaj vid obrazovanja uvede u narednom periodu za što je potrebno ispuniti finansijske uslove, saopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

KOMENTARI:
Loading...