35.7 C
Bosanska Krupa
Srijeda, 23 Juna, 2021

“Akademik” sa spornim zvanjima favorit za predsjednika UO Agencije za visoko obrazovanje

Početkom aprila Privremena komisija Parlamenta BiH u sastavu: Denis Zvizdić, Nenad Stevandić, Nikola Lovrinović, Amir Fazlić, Bariša Čolak i Sredoje Nović, imenovala je nove članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH.

Iz reda srpskog naroda imenovani su prof. dr Mitar Perušić, prof. dr Nedeljko Stanković i Zorana Štaka. Iz reda bošnjačkog prof. dr Dženita Ljuca, prof. dr Sanjin Kodrić i dr Suad Kunosić, a iz reda hrvatskog naroda prof. dr Luciana Boban, prof. dr Ivo Čolak i dr Marko Odak. Iz reda ostalih kao jedini kandidat imenovan je prof. dr Dino Mujkić.

Prema inforamacijama Inforadara, mnoga od ovih imenovanja su sporna najprije iz razloga jer su politička, a posebno se izdvaja jedno kao primjer kandidata koji nikako ni po kojim osnovama u demokratskoj i uređenoj pravnoj državi ne bi smio da bude član jednog ovakvog tijela.

Riječ je o Nedeljku Stankoviću iz Brčkog, inače vlasniku dva univerziteta i više nego spornih akademskih zvanja. U medijima se Stanković predstavlja kao neko ko je završio pravo u Sarajevu, magistrirao u Beču, a doktorirao pred komisijom u Kanadi.

Međutim, istina je potpuno drugačija, o čemu svjedoče i mnogi od oko 300 dokumenata koji su u posjedu Inforadara. Mnogi od njih, istovremeno, pokazuju svu nastranost i nakaradnost tri paralelna obrazovna sistema u BiH koji služe tek za uhljebljavanje stranačkih pristalica i regrutovanje partijske mašinerije.

Sve je počelo krajem 2011. godine, kada su u Brčkom osnovane tri visokoškolske ustanove: Evropski Univerzitet, Internacionalni univerzitet i Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica. Sve tri ustanove su u Rješenjima dobile pravo da mogu upisivati studente samo na prvu godinu odgovarajućeg ciklusa (prvi ciklus, master studij i doktorski studij). To znači da od osnovanih univerziteta niti jedan nije mogao izdati bilo kakvu diplomu prije 2014. godine. Prvi svršeni studenti prvog ciklusa mogli su diplomirati najranije 2015., magistranti 2014. godine, a doktoranti također 2015. godine.

Osnivač Evropskog univerziteta upravo je Nedeljko Stanković, koji je u školskoj 2011/2012. godini diplomirao na privatnom fakultetu Aperion Banjaluka. Zanimljivo, iste godine u avgustu (2012.) magistrirao je na svom upravo osnovanom Evropskom univerzitetu (EU), a ne u Beču, kako ističe u javnosti. Nekoliko mjeseci kasnije, 2013. godine, takođe na svom EU je doktorirao na fakultetu za sport, s temom Uticaj dimenzija na situacionu i takmičarsku efikasnost karatista.

Stankoviću ni to nije bilo dovoljno pa ga je 2016. godine u Beogradu stanovito udruženje građana koje se nazvalo Evropska akademija nauka i umjetnosti proglasilo „akademikom“. Dakle od diplomatna 2012. do titule „akademika“ 2016. godine.

Priča kulminira nakon što je u sudski registar Stankovićevog Evropskog univerziteta upisan rektor (tek 2015. godine), koji jedini po zakonu može potpisivati diplome. Za rektora je imenovan prof. dr Zoran Milošević koji je, međutim, potpisivao diplome sve godine od osnivanja EU-a, iako nije imao nikakvo zakonsko uporište u tome.

U periodu od 2012-2015. godina izdano je čak 500 zakonski neispravnih diploma, što je utvrdio 2016. godine u upravnom nadzoru tadašnji šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta. Godine su trebale da se to i dokaže.

Prvim Rješenem – dozvolom za rad, u startu je Evropskom Univerzitetu odobreno 25 studijskih programa na pet fakulteta. Zakonom je propisano da se osnivanjem svakog novog studijskog programa mora proći kompletna procedura kao i kod osnivanja samog univerziteta i svakog njegovog fakulteta, a to znači izrada eleaborata o opravdnosti, dobijanje saglasnosti Vlade i skupštine i njegovo usvajanje od strane komisije. Odmah po dobijanju dozvole, 2012. godine, tadašnji šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Esed Kadrić (SDA), inače sadašnji gradonačelnik Brčko distrikta, Stankoviću i njegovom EU bez ikakve procedure izdao je dopunsko Rješenje o osnivanu još jednog dodiplomskog studija i niza novih studijskih programa. U pitanju su Saobraćajni fakultet sa četiri smjera i dva instituta.

Kadrića je u međuvremenu na mjestu šefa Odjeljenja za obrazovanje naslijedio Momčilo Poljić, koji je 13. marta 2013. godine, ponovo po zahtjevu Evropskog univerziteta, donoio Rješenje kojim se toj visokoškolskoj ustanovi bez ikakvog obrazloženja daje saglasnost za uvođenje čitavog niza novih studijskih programa (22 studijska programa), posebno na Tehničkom fakultetu (kojeg nema u prvobitnom Rješenju o osnivanju).

Međutim, Poljić uviđa nezakonitost u poslovanju, u januaru 2014. godine poništava licencu Evropskom Univerzitetu te uz policijsku asistenciju izuzima dokumentaciju sa EP-a jer nisu dozvolili upravni nadzor. Komisija stručnjaka na tridesetak strana opisala je sve nepravilnosti i izdala trajnu zabranu rada, što kasnije potvrđuje i Osnovni sud Brčko distirkta 2015. godine.

Utvrđeno je da je osim samog nezakonitog izdavanja diploma oštećen i budžet Brčko distrikta za višemilionske iznose. Danas Evropski univerzitet ima više od 50 studijskih programa, šest fakulteta i dva instituta, a samo je 24 upisano u Registar. Prema zakonu o visokom obrazovanju i važećim normativima u visokom obrazovanju, sve ovo mora da prate standardi o broju stalno uposlenih sa odgovarajućim zvanjima, prostor i oprema.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci